عایقکاری

گروه *فوم های الاستومری و ورق کاری* که تجربه های درخشانی در کارنامه خود دارد . سوابقی درخشان مانند عایق کاری و ورق کاری شرکت بزرگ بهنوش ، نیروگاه هسته ای نطنز و …