اجرای کانال کشی هوا جهت ساختمان،بیمارستان،مرغداری ها و صنایع

ارائه کلیه خدمات ساخت مربوط به ورقهای گالوانیزه با هر ضخامت و ابعاد

 

نمونه فعالیت ها:

-بیمارستان 360تختخوابی ساری

-پتروشیمی استان کردستان

-بیمارستان 580تختخوابی سنندج

-پادگان نظامی ارتش استان لرستان

-پادگان نظامی ارتش شهرستان مریوان

-بیمارستان 200تختخوابی عسلویه

-مجتمع تفریحی سازمانی لواسان تهران

-مجتمع هتل قو نمک آبرود